Olet täällä

Yrityksen itsearviointi

Yrityksen itsearviointi

Itsearvioinnissa yritys kuvaa kirjallisesti oman organisaationsa, markkinansa ja sen, miten se on organisoinut myyntinsä. Lisäksi yritys hyödyntää itsearvioinnissa työkalun arviointimatriisia ja arvioi sen avulla oman myyntikulttuurinsa ulottuvuuksia (=HH6K-mallin kuusi kulmaa). Kuusi kulmaa ovat tarjooma, tietämys, asiakas, vuorovaikutus, verkostoituminen ja johtajuus. Myyntikulttuurin kuusi kulmaa on jaettu HH6K-matriisissa edelleen 24 alakohtaan. Matriisissa on jokaista alakohtaa koskeva sanallinen kuvaus tasoilla: erinomainen (tunnistettu ja toiminnassa), hyvä (tunnistettu, osittaista toiminnan näyttöä) tai tyydyttävä (oraalla). Itsearvioinnin jälkeen HAAGA-HELIAn arviointiraati perehtyy itsearviointimateriaaliin ja valmistelee sen pohjalta arviointipäivän haastattelukysymykset.

Takaisin koulutuskuvaukseen