Olet täällä

Asiantuntijat

Asiantuntijat

Brändääminen, elämysosaaminen, service design, palveluliiketoiminnan kehittäminen

Teemu Moilanen, KTT, Head of R&D

Teemu on palvelubrändin rakentamisen asiantuntija, joka on toiminut asiantuntijana muun muassa Suomen maabrändivaltuuskunnan ja Finland Promotion Boardin brändihankkeissa. Lisäksi hän on kouluttanut eri maiden hallitusten virkamiehiä paikan brändin rakentamisessa. Teemun väitöskirja käsitteli paikan brändin rakentamisen menestystekijöitä, ja hänellä on useita julkaisuja paikan brändin luomisesta.

Teemu on myös kokenut palvelumuotoilija ja palvelumuotoilun kansainvälisen kattojärjestön SDN:n akkreditoima palvelumuotoilun kouluttaja. Hän on eri rooleissa osallistunut noin 90 palvelumuotoiluprojektiin. Teemulla on lisäksi 12 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista matkailun ja vapaa-ajan tuotekehityksen alueelta.

Teemu toimii palveluliiketoiminnan yliopettajana Haaga-Heliassa. Hänen tutkimus- ja opetusaiheitaan ovat palvelumuotoilu, palveluliiketoiminnan strateginen johtaminen, innovaatiot palveluissa sekä brand management.

Ota yhteyttä: teemu.moilanen@haaga-helia.fi | 040 510 7317

 

Palveluliiketoiminta, digitaaliset palvelut, asiakkuudet ja myyntiosaaminen

Timo Kaski, TkT, Head of R&D

Timo johtaa päätyönään Haaga-Helian digitalouden yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeita. Erikoisalueenaan hän tutkii B2B-myyntiä monitieteisissä tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysten kanssa. Koulutukseltaan Timo on tekniikan tohtori teknillisestä korkeakoulusta, pääaineenaan Industrial engineering and management.

Timolla on 15 vuoden yksityisen sektorin työkokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä, myyntityöstä ja johtamisesta. Timon työskentelytapa on tavoiteorientoitunut, kehittämiskeskeinen ja pragmaattinen.

Ota yhteyttä: timo.kaski@haaga-helia.fi | +358404887594

 

 

V.A. HeikkinenElämys- ja asiakasosaaminen, palveluinnovaatiot, tulevaisuussparraus

V.A. Heikkinen, KT, yliopettaja

V.A. on matkailu- ja ravintola-alojen tulevaisuustutkimuksen ja elämystalouden asiantuntija. Hänen konsultointialueitaan ovat mm. tulevaisuuden palveluympäristöt sekä elämys-, ruoka- ja matkailutuotteet, huomisen kuluttaja, henkilöstön kehittäminen, re-brändäys ja uudelleenkonseptoiminen. Koulutukseltaan V.A on kokki, kotitalousopettaja, kotitalouden maisteri ja kasvatustieteiden tohtori.

V.A. tutkii mm. Euroopan ja Venäjän matkailu-, hyvinvointi-, ruoka- ja elämysteollisuuden markkinoita, elämyskohteita, -teollisuutta ja -kuluttajia, tulevaisuuden palvelu- ja tuotemaailmoja sekä transmodernia yhteiskuntaa ja transformaatiotaloutta. Hänen asiakasyrityksiään ovat hotelli- ja ravintolaketjut, henkilöstöravintolat, kahvilat, matkailu-, kauppa- ja kulttuurikeskukset, kylpylät, vähittäis- ja tukkukauppa, oppilaitokset, elintarviketeollisuus.

Ota yhteyttä: vesa.heikkinen@haaga-helia.fi | 040 578 1569

 

Palveluliiketoiminta, innovaatiot ja palvelumuotoilu

Sirpa Lassila, PhD, yliopettaja

Sirpa valmistui tohtoriksi vuonna 2020 University of Westminsteristä Lontoosta. Hänen tutkimus- ja koulutusaiheitaan ovat palveluinnovaatiot, yrittäjyys ja palvelumuotoilu. Sirpa on järjestänyt lukuisia palvelumuotoilukoulutuksia, joissa hän on yhdistänyt pedagogisen osaamisensa palvelumuotoiluun sekä työskennellyt useissa palvelumuotoiluprojekteissa, joissa on kehitetty yritysten ja julkisen sektorin asiakaslähtöisiä palveluja. Hän on myös kirjoittanut julkaisuja palveluinnovaatioista, yrittäjyydestä ja oppimisesta.

Ota yhteyttä: sirpa.lassila@haaga-helia.fi | 050 310 1059

 

Marika Alhonen

Palvelumuotoilu, asiakaspalvelu, myynti, henkilökohtainen ja ryhmä-coaching

Marika Alhonen, KTM, lehtori ja Startup School coach

Marika on työskennellyt Haaga-Heliassa vuodesta 2009 ja sitä ennen palveluyrityksissä kouluttajana ja palvelujen kehittäjänä. Marika on fasilitoinut lukuisia työpajoja ja hyödyntää niissä pedagogista osaamista yhdistettynä palvelumuotoilun menetelmiin ja työkaluihin. Hän on koulutukseltaan KTM ja Certifioitu Business Coach.

Marika käyttää coachingin työkaluja kaikessa työssään. Hän tekee yksilö- ja ryhmä-coachingia ja pyrkii inspiroivalla tavalla edistämään asiakkaiden itsensä johtamista, muutosta ja oppimista.

Ota yhteyttä: marika.alhonen@haaga-helia.fi | 050 302 5358

 

HoteNina Niemilliliiketoiminnan johtaminen, revenue management

Nina Niemi, restonomi (ylempi AMK), lehtori

Nina on toiminut useita vuosia majoitusalalla päällikkö- ja johtotehtävissä vastaten mm. majoitusosaston operatiivisesta toiminnasta, myynnistä ja hinnoittelusta. Hänellä on kansainvälinen hotellialan tutkinto, pedagoginen pätevyys ja restonomi ylempi AMK-tutkinto.

Haaga-Heliaan Nina siirtyi vuonna 2011 hotellipäällikön tehtävästä. Hänen vahvuusalueita ovat hotel management, hotel distribution ja revenue management, meeting industry (mm. Huomisen kokous) sekä asiakaspalvelu ja myynti. Vuonna 2017 Nina kouluttautui mindfulness- eli tietoisuustaito-ohjaajaksi näkökulmalla työhyvinvointi ja parempia onnistumisia yrityksissä, yhteisöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Ota yhteyttä: nina.niemi@haaga-helia.fi | 040 488 7044

 

Monikulttuurisuus, kulttuurien välinen kohtaaminen, hotelli- ja ravintola-alan yrittäjyys

Pirkko Salo, KTM, koulutusohjelmajohtaja

Pirkko on kulttuurien välisen yhteistyön ja monikulttuurisen liiketoiminnan asiantuntija. Hän on toiminut kansainvälisissä hotelli-, ravintola- ja matkailualan tehtävissä sekä yrittäjänä ja kouluttanut niin kansainvälisen liike-elämän etikettiä kuin maahanmuuttajiakin. Pirkko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja restonomi (AMK). Hän on suorittanut myös MBA- ja Certified Hospitality Educator -tutkinnot.

Pirkolla on kokemusta kansainvälisestä markkinoinnista, kulttuurikasvatuksesta, asiakkuuden johtamisprojekteista, liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta ja uusien oppimisalustojen kehittämisestä. Hän on innostava ja luova kouluttaja, joka tuntee monikulttuurisen yhteisön haasteet ja mahdollisuudet.

Ota yhteyttä: pirkko.salo@haaga-helia.fi | 050 360 5882

 

Ravintola-alan tulevaisuussparraus, viini- ja ruokaosaaminen, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Risto Karmavuo, restonomi (ylempi AMK), koulutusohjelmajohtaja

Riston erikoisosaamisalueita on ravintola-alan liiketoiminta sekä ennakointi ja tulevaisuussparraus. Hän on toiminut yrittäjänä ja viinikonsulttina sekä useiden lehtien päätoimittajana ja toimittajana. Lisäksi Risto on kokenut viini- ja ruoka-asiantuntija. Hän kirjoittaa artikkeleita erityisesti viiniin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen liittyen ja kouluttaa aiheesta eri foorumeilla.

Koulutusohjelmajohtajana hän vastaa Haaga-Helian keittiömestarikoulutuksen toiminnasta ja kehittämisestä ja toimii samalla 15 asiantuntijaopettajan esimiehenä.

Ota yhteyttä risto.karmavuo@haaga-helia.fi | 0400 538 740

 

Pekka LampiRavintolaliiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys, asiakaspalvelu ja myynti

Pekka Lampi, restonomi (ylempi AMK), lehtori

Pekalla on pitkä ja monipuolinen kokemus ravintola-alalta, asiakaspalvelurajapinnasta johtotehtäviin ja yrittäjyyteen. Hän on koulutukseltaan restonomi (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja. Lisäks Pekka on suorittanut myös Certified Hospitality Educator -diplomin.

Pekka on opettanut vuodesta 2009 Haaga-Heliassa ravintoliiketoiminnan johtamista sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista suomen- ja englanninkielellä. Opetustyön lisäksiPekka on ollut vahvasti mukana kaupallisissa koulutuksissa: hän on vetänyt myyntiin, asiakaspalveluun ja esimiestyöhön liittyviä valmennuksia ravintola- ja matkailualan yrityksille.

Ota yhteyttä: pekka.lampi@haaga-helia.fi | 040 488 7165

 

Markkinointi, digitaalinen markkinointi

Jussi Mertanen, KTM, lehtori

Jussi on työskennellyt noin 20 vuoden ajan vaativissa markkinoinnin tehtävissä sekä mainonnan ja visuaalisen viestinnän suunnittelijana että markkinointiviestinnän päällikkötason tehtävissä. Hänellä on myös kokemusta kansainvälisistä mainostoimistoista ja yrityksistä sekä omasta yritystoiminnasta. Jussi opiskeli pääaineenaan markkinointia, ja lisäksi hänellä  on taiteen kandidaatin tutkinto ja digitaalisen markkinoinnin ylin asiantuntijatutkinto Englannista, IDM-instituutista sekä useita muita koulutuksia Suomesta ja ulkomailta.

Jussi toimii Haaga-Heliassa digitaalisen markkinoinnin lehtorina. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat digitaalinen markkinointi, SEO, SEM, mainonta ja visuaalinen yrityskuva.

Ota yhteyttä: jussi.mertanen@haaga-helia.fi | 040 488 7042

 

Marko MäkiMarkkinointi, palveluliiketoiminta, asiakaspalvelun kehittäminen

Marko Mäki, KTL, markkinoinnin yliopettaja

Markon osaamisalueita ovat markkinointi, palveluliiketoiminta sekä asiakaspalvelun kehittäminen Hän on työskennellyt myös markkinatutkijana ja konsulttina.

Projektit ja hankkeet:
​- Vaativat asiakastilanteet -hanke. Hankkeesta on julkaistu mm. Services Marketing Quarterly (2009), Vitriini (2010), Taloussanomat (2011)
​- Itsepalveluvetoisia palveluratkaisuja käsittelevä konferenssipaperi esitetään Retail konferenssissa (IRM Istanbul) 2012. "Customer Participation in Retail – Focus on Automated Services"
​- Palvelujohtamisen ServeBis -hankkeeseen osallistuminen (TEKES, 2011)
​- Sosiaalisten yritysten palvelutuotannon kehittäminen -projekti, josta Espoo-sarjan julkaisu: Sarvi, Lempola & Pihkala (toim.) ”Sosiaalista yritystoimintaa hoivapalveluihin” (2008)

Ota yhteyttä: marko.maki@haaga-helia.fi | 050 566 8177

 

Eeva PuhakainenViestintä, mediasuhteet

Eeva Puhakainen, YTM, restonomi (AMK), AmO, lehtori

Eeva on työskennellyt asiakasviestinnän ja -markkinoinnin koordinaatio- ja tiiminvetotehtävissä vuodesta 2005. Hän on kouluttanut ja sparrannut vapaaehtoistyöntekijäryhmiä vähittäiskaupan tehtäviin vuosikymmenten ajan. Eevalla on vahvat siteet matkailu- ja horeca-alalle sekä mittavat verkostot.

Eeva opettaa Haaga-Heliassa hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelijoille kirjallisen viestinnän opintokokonaisuuksia. Hänen vahvinta osaamistaan on kirjallinen viestintä, mediasuhteet sekä sosiaalinen media.

Ota yhteyttä: eeva.puhakainen@haaga-helia.fi | 040 488 7166

 

Asiakaskokemus, kansainvälinen talous

Eliisa Sarkkinen, MBA, ETM, yliopettaja

Eliisa on palveluiden ja asiakaskokemuksen suunnittelun asiantuntija sekä kansainvälisen liiketalouden spesialisti. Hänen intohimoaan ovat asiakaskokemuksen parantaminen, palvelukehitysprojektit ja valmentaminen. Eliisan erityisosaamisalueita ovat palvelumuotoilu, digitaalisten työkalujen kehittäminen, B2B-myynti ja inbound-markkinointi. Koulutukseltaan hän on MBA (Service Innovation & Design), elintarvike-ekonomisti (ETM), ja hän toimii palvelumuotoiluverkoston (SDN Finland) toimikunnassa.

Eliisalle on kertynyt monipuolista kokemusta kansainvälisissä elintarvikealan, ravintolapalveluiden, ohjelmistokehityksen yrityksistä sekä investointipankista ja tutkimustyöstä. Hän on myös fasilitoinut työpajoja, sparrannut startup-yrityksiä ja järjestänyt tapahtumia. Eliisa siirtyi Fazerilta vuonna 2019 Haaga-Heliaan lehtoriksi pääaineinaan kansainvälinen liiketalous ja palvelumuotoilu.

Ota yhteyttä: eliisa.sarkkinen@haaga-helia.fi

 

Meri Vehkaperä

Strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, muutosjohtaminen, vastuullisuus

Meri Vehkaperä, KTL, YTM, johtamisen lehtori

Merin erityisosaamisalueita ovat strategialähtöinen organisaation ja johtamisen kehittäminen, esimies- ja johtoryhmävalmennukset, osallistavat arvo-, visio- ja strategiaprosessit, muutoksen johtaminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen, vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen, sekä fasilitointimenetelmät.

Merillä on lisäksi kehittämiskokemusta yli kymmenen vuoden ajalta erilaisista organisaatioista useilta toimialoilta, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta, energia-alalta, vähittäiskaupan alalta, kiinteistöalalta, metalliteollisuudesta ja julkiselta sektorilta. Meri on työskennellyt strategiatyön lehtorina Haaga-Heliassa vuodesta 2007, ja hänellä on koulutuskokemusta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä täydennyskoulutuksesta vuodesta 2001.

Ota yhteyttä: meri.vehkapera@haaga-helia.fi | 040 514 0646

 

Aija JuvonenHenkilöstöjohtaminen, HR-osaaminen, matkailualan liiketoiminta

Aija Juvonen, KM, lehtori

Aija toiminut yli 20 vuotta matkatoimistoalalla myynnin sekä asiakkuuksien johtamisen tehtävissä, ja yli 10 vuotta esimiehenä. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri ja tradenomi. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Ennen Haaga-Heliaan siirtymistä Aija työskenteli kuusi vuotta aluksi henkilöstön kehittämispäällikkönä ja viimeisimpänä henkilöstöpäällikkönä vastaten sekä henkilöstösuunnittelusta että henkilöstöjohtamisen prosesseista.

Ota yhteyttä: aija.juvonen@haaga-helia.fi

 

 

Asiakaskokemus, palveluliiketoiminta, palvelumuotoilu, muutosjohtaminen, innovaatio-osaaminen

Tuija Koskimäki, KTM, AmO, liiketalouden lehtori

Tuijalla on vahva kokemus finanssialan liiketoiminnasta sekä asiakaskokemuksen ja -kuuntelun kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta myös henkilöasiakasliiketoiminnasta, projekti- ja muutosjohtamisesta, uusien toimintamallien ja tuotteiden kehittämisestä, niiden toteuttamisesta, lanseerauksesta, markkinoinnista ja kouluttamisesta.

Tuija on tehnyt vaativaa yritysyhteistyötä, antanut ohjausta palvelumuotoilussa yritysten toimeksiantoprojekteissa. Hän antaa kaupallisia koulutuksia mm. palvelumuotoilussa, innovointi-osaamisessa, asiakaskokemuksessa, viestinnästä ja muutosjohtamisessa. Tuija toimii lisäksi erinäisissä luottamustehtävissä kuten Etelä-Karjalan Ekonomien hallituksen jäsenenä, toiminnantarkastajana ja mentorina.

Tuija on myös perustanut Customer Advocates on Board -verkoston, joka kartoittaa yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta Tuija on toimittanut aiheeseen liittyvän kirjan Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön.

Ota yhteyttä: tuija.koskimaki@haaga-helia.fi | 040 488 7451

 

Heli Kortesalmi

Laskentatoimi

Heli Kortesalmi, KTM, laskentatoimen lehtori, laskentatoimen osaamisryhmän vetäjä

Helin osaamisalueita ovat kirjanpidon perusteet, ERP järjestelmät (SAP & NAV) kirjanpitäjän näkökulmasta, IFRS, konsernitilinpäätös, englanninkielinen opetus. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (laskentatoimi). Lisäksi hän on tohtoriopiskelija Vaasan yliopistossa.

Heli on työskennellyt aikaisemmin Nokialla sekä Helsingin Myllyssä vaativissa taloushallinnon tehtävissä. Hän toimii kouluttajana Haaga-Helian eMBA-ohjelmassa.

Ota yhteyttä: heli.kortesalmi@haaga-helia.fi

 

 

Päivi Mattsoff

Esiintymisvalmennus, neuvottelutaidot

Päivi Mattsoff, FM, puheviestinnän opettaja

Päivi on filosofian maisteri ja esiintymis- ja neuvottelutilanteiden taitaja. Hänen vahvinta osaamistaan ovat vuorovaikutus- ja esiintymisvalmennus sekä neuvotteluvalmiudet ja vaikuttaminen. Päivi auttaa yrityksen johtoa, myyntihenkilöitä ja asiakaspalvelijoita vakuuttamaan asiakkaat. Työvälineenä Päivi käyttää useimmiten harjoittelutilanteiden videointia.

Päivi on ennen opettajan uraansa toiminut yli 10 vuotta esimiehenä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Hän on saanut esiintymisen ja vaikuttamisen oppinsa pitkän työuran myötä. Päivi on innostava ja mukaansa tempaava kouluttaja, joka on taitava siirtämään osaamisensa muille käytännönläheisten harjoitusten avulla.

Ota yhteyttä: paivi.mattsoff@haaga-helia.fi | 040 488 7193

 

Ulla Ijäs

Henkilökohtainen johtajuus, yksilö-coaching

Ulla Ijäs, VTM, johtamisen lehtori

Ullan erityisosaamisalueita ovat henkilökohtainen johtajuus, itsetuntemus ja sen kehittäminen, ihmisten ja työyhteisön johtaminen, yksilö- ja ryhmä-coaching, ryhmädynamiikka sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Ulla on sosiaalipsykologi (VTM) ja sertifioitu business coach. Hänellä on opintoja myös kannustavasta työnohjauksesta, johtamisesta ja ihmissuhdetaidoista.

Ulla on tehnyt vuosia johtamisvalmennusta ja -koulutusta, tiimivalmennusta, työyhteisön kehittämistä, kannustavaa työnohjausta, yksilö-coachingia, konsultointia sekä monenlaisia johtamisvalmennuksia.

Ota yhteyttä: ulla.ijas@haaga-helia.fi | 040 488 7188

 

 

Mirka Sunimento

Kriisiviestintä, johtamisviestintä ja vuorovaikutustaidot

Mirka Sunimento, VTM, viestinnän lehtori

Mirka on innostava kouluttaja, jonka lähestymistapa työhön on uutta luova ja rakenteita haastava. Mirka uskoo vahvasti viestinnällä vaikuttamiseen ja opettaa viestinnän johtamisen koulutusohjelmassa viestinnän useita erityisaloja.

Kriisiviestintä on yksi Mirkan erikoisosaamisalueita, ja hän on valmennuksen ja opettamisen lisäksi tehnyt kriisiviestintäsuunnitelmia yrityksille. Mirka toimii Haaga-Heliassa viestinnän lehtorina. Ennen opetustyöhön ryhtymistä Mirka työskenteli kansainvälisissä viestintä- ja PR-tehtävissä sekä toimittajana.

Ota yhteyttä: mirka.sunimento@haaga-helia.fi | 040 544 7397

 

Heikki HietalaKäyttäjäkokemus, innovaatiotoiminta, digitaaliset palvelut sekä 3D-mallinnus ja -tulostus

Heikki Hietala, FM lehtori

Heikki on toiminut IT-alalla vuodesta 1986. Viimeiset 15 vuotta hän on opettanut Haaga-Heliassa erikoisaloinaan käyttäjäkokemus, innovaatiotoiminta, digitaaliset palvelut sekä 3D-mallinnus ja -tulostus. 3D-opetuksessa Heikki on keskittynyt luomaan opiskelijoille vankan osaamisperustan, jotta nämä voivat peruskurssin käytyään jatkaa opiskeluaan tämän hyvin laajan teeman sisällä heitä itseään kiinnostavaan suuntaan. 

Heikki on saanut ProICT-palkinnon erityisen ansiokkaasta ICT-työstä 3D-koulutuksen parissa. 

Ota yhteyttä: heikki.hietala@haaga-helia.fi

 

 

Strategiatyö, strategiaviestintä, henkilöstöjohtaminen, muutosjohtaminenEija Kärnä

Eija Kärnä, KTT, johtamisen lehtori

Eija Kärnä työskentelee Haaga-Heliassa johtamisen lehtorina ja hänellä on pitkä kokemus sekä johdon assistenttityön opiskelijoiden että työelämän asiantuntijoiden kouluttamisesta. Hänen vahvimmat aihealueensa ovat strategiatyö, strategiaviestintä, henkilöstöjohtaminen ja muutoksen johtaminen. Eijan väitöskirjassa (2016) tehokkaimmiksi strategiatyön osaajiksi nousivat johdon ja muun henkilöstön välimaastossa tukitoiminnoissa toimineet asiantuntijat, kuten assistentit, viestintä- ja HR-ammattilaiset. Eijan sydämen asiana on tukea näiden osaajien strategisen roolin ja identiteetin kehittymistä ja löytää yhdessä keinoja kehittää yritysten strategioiden toteuttamista niin, että myös työntekijöiden työhyvinvointia voidaan kehittää.

Ota yhteyttä: eija.karna@haaga-helia.fi

 

 

DIGITAALINEN MARKKINOINTI JA SISÄLLÖNTUOTANTO, BRÄNDINRAKENNUS, TARINANKERRONTA, VALMENTAMINEN

Johanna Mäkeläinen, M.A. Digital Media, markkinoinnin lehtori

Johanna on kokenut copywriter ja valmentaja, jonka intohimona on digitaalinen liiketoiminta. Hänellä on reilun 15 vuoden työkokemus Suomen johtavista mainostoimistoista. Haaga-Heliassa Johanna on toiminut vuodesta 2014 markkinoinnin lehtorina. Opetustyön lisäksi Johanna valmentaa startup-yrityksiä NewCo Helsingissä ja xEdussa sekä osallistuu aktiivisesti Haaga-Helian kaupallisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Johannan työskentelytapa on erittäin käytännönläheinen ja parhaimmillaan hän on vuorovaikutteisissa työpajoissa, joiden avulla yritykset saavat käyttöönsä käytännöllisiä työkaluja digitaalisen median kehittämiseen, suunnittelemiseen ja käyttöönottoon. Startup-yritysten lisäksi Johannan eritysalueita ovat koulutusala, hotelli- ja ravintola-ala sekä peliala, unohtamatta kuitenkaan minkä tahansa perinteisen liiketoiminnan digitalisointia. Koulutustausta Johannalla on M.A. Digital Media (Sussex University) sekä B.Sc. Communication and Cultural Studies (London Metropolitan University).

Ota yhteyttä: johanna.makelainen@haaga-helia.fi

 

Vastuullinen matkailu

Leena Grönroos, FM, lehtori

Leenalla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga-Helian matkailun liikkeenjohdon lehtorina ja projektitehtävissä. Leena on tehnyt Sustainable Finland -valmennusaineiston yhteistyössä muiden kestävän matkailun valmentajien kanssa. Kestävän matkailun työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan sekä Aasiassa projektityötä kestävän matkailun osaamiskeskusten rakentamiseksi. Laatutyöhön Leena on perehtynyt Suomen Laatupalkintokilpailun arvioijan tehtävässä, eli hän hyödyntää EFQM-mallia laatuvalmennuksissaan.

Ota yhteyttä: leena.gronroos@haaga-helia.fi 

 

Markkinatutkimukset

Petteri Ohtonen, FM, tutkimuspäällikkö

Petterillä on majoitus- ja ravitsemisalan tutkimuskokemusta yli 15 vuotta. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat palvelun laadun kehittäminen, asiakaskokemukseen ja markkinointiin liittyvät tutkimukset. Petteri toimii myös palvelumuotoilun kouluttajana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan kulttuurimaantiede.

Ota yhteyttä: petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

 

 

 

Myynti, markkinointi, myynnin ja markkinoinnin johtaminen, asiakaskokemus, coaching, mentorointi

Pirjo Purovesi, lehtori, KTM, myyntityön koulutusohjelma

Pirjolla on 20 vuoden kokemus vähittäiskaupan alalta Suomen suurimmissa vähittäiskaupan yrityksissä: Kesko, SOK ja Rautakirja. Hän on vastannut myynnistä, markkinoinnista, ostotoiminnasta asiakkuuksista. Lisäksi hänellä on esimies- ja johtamiskokemusta yli 15 vuotta.

Pirjo on Haaga-Heliassa lehtorina myyntityön koulutusohjelmassa. Lisäksi hän toimii yrittäjänä tarjoten uravalmennusta ja coachausta. Pirjo on myös sertifioitu Business Coach. Pirjo tarjoaa myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksiin liittyvää koulutusta ja valmennusta. Valmennusmenetelmänään hän käyttää useimmiten coachausta.

Ota yhteyttä: pirjo.purovesi@haaga-helia.fi | 040 488 7078

 

B2B-myynti ja myynnin johtaminen, kumppanuusliiketoiminta, hankinta, muutosjohtaminen

Anu Nieminen, KTM / MIM / FM, myynnin lehtori

Anu on B2B-liiketoiminnan asiantuntija, jolla on vuosien kokemus B2B-myynnistä ja myynnin johtamisesta, B2B-liiketoiminnan kehittämisestä, henkilöstö- ja muutosjohtamisesta. Anu on työskennellyt yksitoista vuotta ulkomailla alansa johtavassa finanssidataan ja -softaan keskittyvässä yrityksessä asiakasrajapinnassa. Anun kokemus ulottuu myynnistä hankintatoimeen ja hän on neuvotellut lukuisia miljoonaluokan strategisia sopimuksia niin myyjän kuin ostajan roolissa. Kumppanuusliiketoiminnan johtotehtävissä New Yorkissa Anu on kerännyt kokemusta niin kaupallisen strategian laatimisesta kuin tuottavien yhteistyösuhteiden luomisesta Amerikassa ja globaalisti. Anulla on vankka kokemus ratkaisumyynnistä ja myynnin johtamisesta, myyntistrategioiden kehittämisestä, hankintatoimen tehostamisesta, tiimin johtamisesta ja valmennuksesta, laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä ja muutosten suunnittelusta ja läpiviennistä. Lisäksi Anulla on vahvaa substanssiosaamista kumppanuusmyyntikanavien rakentamisesta, tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja lanseerauksesta kumppanien kanssa, hinnoittelustrategioista, sopimusten neuvottelusta ja sopimusrakenteiden optimoinnista.

Ota yhteyttä: anu.nieminen@haaga-helia.fi | 029 447 1256

 

Martin Stenberg

Martin Stenberg, FT, VTM, yliopettaja

FT, VTM Martin Stenberg suoritti VTM tutkinnon Helsingin yliopistossa, teki Tampereen yliopistossa lisensiaattitutkimuksensa (FL) tietoyhteiskunnasta ja väitteli filosofian tohtoriksi (FT) aineettoman pääoman kehittämisestä. Hän on toiminut kotimaisissa ja kansainvälisissä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä ammatillisissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Hän on toiminut myös tutkijana Helsingin yliopistossa sekä tietojohtajana useissa yrityksissä.  Nykyisin hän toimii yliopettajana Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Hän on kirjoittanut myös useita kirjoja ja artikkeleita sekä tehnyt lukuisia uskon ja tieteen välistä tutkimusta ja keskustelua käsitteleviä radio- ja TV -ohjelmia sekä julkaisuja.  Hänen viimeisin kirjansa on ’Usko ja tiede – tietoperusteita luomakunnan älykkäälle suunnittelulle’ ilmestyi 2018. 

Ota yhteyttä: martin.stenberg@haaga-helia.fi | 029 447 1535