Olet täällä

OPEKE

OPEKE
OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena.

OPEKE:ssa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo: valintaprosessi, oppiminen ja ohjaus, työelämäyhteydet sekä opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen. Kehittämispilottien kautta rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen reformin toteutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Taideyliopisto täydentää tätä verkostoa erityisesti opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittämisessä.

Toimijat

  • Hämeen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Taideyliopisto

Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Rahoitus 2 199 000 € ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019

Yhteyshenkilöt: Hannu Kotila & Johanna Luostarinen

Hankkeen verkkosivut

Ammatilliseksi opettajaksi-julkaisu (Hannu Kotila (toim.)
Ammatillisen opettajan työ on voimakkaassa murroksessa. Millaista ammatillisen opettajan työ nykyään on ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?

 

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö (HH): Hannu Kotila
Kesto: 2017-2019
Kumppanit:Opettjakorkeakoulut + Taideyliopisto
Rahoittaja: OKM