Olet täällä

Avoin tiede ja tutkimus Haaga-Heliassa

Avoin tiede ja tutkimus Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on sitoutunut noudattamaan 3AMK -strategisen liittouman (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) laatimia TKI-toimintaa ohjaavia avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja linjauksia. Johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla.

Avoimuus ilmenee arvona, joka toteutuu erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Avoimuuden lähtökohta on, että avaamme infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja tulokset, kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esim. jos henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, tulosten kaupallinen hyödyntäminen tai toiminnan tavoitteet vaarantuvat avoimuudesta.

Lisätietoja 3AMK:n avoimuuden lupauksista löydät 3AMK viisas avoimuus -julkaisusta

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen ja ohjeistus

Haaga-Helian avoimen TKI-toiminnan suositukset ja ohjeistukset luodaan TKI-palveluiden, kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyöllä. Suositukset ja ohjeistukset on kerätty kootusti Haaga-Helian Avoimen TKI-toiminnan sivustolle.  Sivustolla käydään läpi avoimen TKI-toiminnan merkitys, aineistonhallinnan suositukset, avoimen julkaisemisen periaatteet, sekä avoimen opetuksen ja kuvien käyttöön liittyviä ohjeistuksia. Sivustoa päivitetään ajantasaisesti uusien avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten ja sisäisten ratkaisujen ja suositusten pohjalta.

Henkilöstön avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) osaamista vahvistetaan ja tietoisuutta lisätään eri tavoin. Esimerkkeinä voidaan mainita mm.  ATT-kampuskiertueet, TKI-kahvit ATT-teemalla, verkko-oppaat ja Academic writing-koulutus, jossa yhtenä teemana on ATT.

Haaga-Helia kehittää avoimen TKI-toiminnan osaamistaan ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen avoimen TKI-toiminnan kehittämiseen muun muassa OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hankkeessa. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden ja avoimuuden osaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja tukipalveluissa, oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Lisätietoja hankkeesta löytyy AMKien avoin toimintakulttuuri –wikistä.

Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on julkaissut avoimen julkaisemisen periaatteensa vuonna 2016. Niiden mukaisesti Haaga-Helian henkilöstö julkaisee TKI-toiminnan tulokset avoimissa kanavissa aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa. Haagahelialaisten tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa tai konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

Yksi keskeinen avoimen julkaisemisen kanava on Haaga-Helian oma blogi- ja julkaisualusta e-Signals.

Lisätietoja avoimesta julkaisemisesta löytyy Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta