Olet täällä

Opinto-opas

Opinto-opas

REHTORILTA

Hyvä opiskelija,

Haaga-Helian opintotarjonta on laajaa ja opiskelijalla on monia mahdollisuuksia. Tämä verkossa oleva opinto-opas toimii apunasi, kun suunnittelet omien opintojesi sisältöä ja toteutusta. Opas esittelee Haaga-Helian koko koulutustarjonnan: eri koulutusohjelmien tavoitteet, rakenteet ja sisällöt sekä opintojaksotarjonnan ja yksityiskohtaiset opintojaksokuvaukset. Lisäksi siitä löytyvät tutkintosääntö ja tietoa opiskelun käytännön järjestelyistä. Lisätietoja Haaga-Heliasta saat myös www-sivuilta, opinto-ohjaajilta, opettajilta, opiskelijapalveluista, tutoropiskelijoilta ja muilta opiskelijoilta.

Haaga-Helia haluaa avata ovet työelämään ja suuressa osassa opintotarjontaamme yritysnäkökulma on keskeisessä roolissa.

Opintojen hyvä suunnittelu auttaa viemään opintoja systemaattisesti eteenpäin. Rakenna oman koulutusohjelmasi puitteissa itsellesi sopiva ja työelämän haasteisiin vastaava opintokokonaisuus. Mieti, mistä rakentuvat sinun vahvuusalueesi, missä sinä haluat olla asiantuntija. Paneudu huolella opintojen suunnitteluun ja kysy rohkeasti lisätietoa, niin helpotat omaa opiskeluasi. Opintopolku on aina henkilökohtainen, joten sinun kannattaa rakentaa juuri itsellesi ja haaveisiisi pohjautuva kokonaisuus.

Oppimisen ja oivaltamisen iloa ja menestystä opinnoissasi!

Teemu Kokko
rehtori

  Mynet-kirjautumisohje koulun ulkopuolelta