Olet täällä

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutus on oma, maksullinen koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutustarjontamme

Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutus

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus