Olet täällä

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin kaksikielisessä koulutuksessa opit suunnittelemaan, tuottamaan ja kehittämään laadukkaita, kohderyhmää puhuttelevia mainos- ja markkinointikampanjoita.

Opintojen aikana pääset luomaan esimerkiksi verkkosivuja, videoita, graafisia ohjeistuksia, esitteitä ja sisältömarkkinointia sosiaalisen median eri kanaviin.

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä esimerkiksi visuaalisen markkinoinnin ja myyntityön asiantuntijana sekä yrittäjänä. Sinulta luonnistuu työnteko molemmilla kotimaisilla kielillä, sillä osa opetuksesta käydään ruotsiksi.

Sinulle kehittyy laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen. Osaat toimia asiakaslähtöisesti, ja ymmärrät tuloksellisen myyntityön vaatimukset sekä osaat soveltaa niitä käytännössä.

Opiskelet käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Osaat verkostoitua ja työskennellä tehokkaasti erilaisissa tiimeissä. Opetuksessa korostetaan tutkivaa ja kehittävää otetta.

//

Den tvåspråkiga utbildningen i försäljning och visuell marknadsföring ger dig mångsidiga kunskaper för arbetslivet. Du lär dig planera, producera och utveckla högklassiga reklam- och marknadsföringskampanjer som tilltalar målgruppen. Du kan skapa till exempel webbsidor, videor, grafiska instruktioner, broschyrer och material till innehållsmarknadsföring i sociala mediers olika kanaler.

Du får färdigheter att exempelvis jobba som expert inom visuell marknadsföring och försäljningsarbete samt som företagare. Du klarar av att jobba på båda inhemska språken eftersom du erhållit en del av undervisningen på svenska.

Du inhämtar omfattande kunskaper i affärsverksamhet och företagande. Du kan agera med kunden i fokus, förstår kraven som ställs på resultatinriktat försäljningsarbete samt kan tillämpa dessa i praktiken.

Dina studier fokuserar på praktiska tillämpningar, ofta i samarbete med företag. Du kan bilda nätverk och arbeta effektivt i olika typer av team. Undervisningen bygger till största delen på forskande och utvecklande inlärning.

Tutkintonimike: tradenomi (AMK), laajuus 210 op

Koulutusohjelma: Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Kampus: Porvoo
Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, myyntisihteeri, visuaalinen suunnittelija, markkinointisuunnittelija, markkinointiassistentti, markkinointipäällikkö

Kevään 2021 yhteishaku päivätoteutukseen

Opiskelijoidemme kokemuksia myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opinnoista

 

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa