Olet täällä

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä. 

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. Työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin,urheilun ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.

Opinnot koostuvat liikunta-alan työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja yrittäjyydestä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, jotka kytketään läheisesti oppimista edistäviin työelämäprojekteihin. Oppimista tuetaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisella opiskelulla opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä hyödyntäen. Suuntautumisopinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen. Näissä toiminta­ympäristöissä osaamista voidaan syventää myös soveltavan liikunnan näkökulmasta.

Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK), laajuus 210 op

Koulutusohjelma: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Toimipiste: Vierumäki 
Opiskelumuoto: päivätoteutus tai monimuotototeutus. Huom! Yhteishaussa ei ole erikseen hakua päivä- ja monimuotototeutuksiin, hakijat hakevat samaan hakukohteeseen. Opiskelijan mahdollinen sijoittuminen päivä- tai monimuoto-opiskelumuotoon kysytään haun yhteydessä hakulomakkeella ja varmistetaan lopullisesti viimeistään opintojen alussa.
Valmistuneiden nimikkeitä: liikunnanohjaaja, valmentaja, hyvinvointivalmentaja, yrittäjä, kouluttaja

Kevään 2021 yhteishaku

Opiskelijoidemme kokemuksia liikunnanohjaajan koulutuksesta

 

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa