Olet täällä

Vastuullisuus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Vastuullisuus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Haaga-Helia on sitoutunut vastuullisen liiketoiminnan huomioimiseen opintosuunnitelmissaan ja TKI-toiminnassaan.  Olemme omalta osaltamme mukana kouluttamassa vastuullisia tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia.  

Meiltä valmistuvien ammattilaisten tulee:

•    ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkitys yrityksen sekä yhteiskunnan arvon luojana
•    osata työssään toimia kestävän kansainvälisen talouden puolesta.

Haaga-Helia on myös Suomen ensimmäisenä ammattikorkeakouluna allekirjoittanut YK:n alaisen, liiketalouden kouluttajille suunnatun Principles for Responsible Management Education  -julistuksen (PREM). Lisätietoja julistuksesta löytyy osoitteesta: www.unprme.org.

Tämän lisäksi Haaga-Helia on allekirjoittanut  FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Responsible Haaga-Helia-hanke

Responsible Haaga-Heli-hanke on Haaga-Helian sisäinen hanke, joka on perustettu edistämään vastuullisen liiketoiminnan näkökulman toteutumista ja kehittymistä sekä omissa toiminnoissamme että opetus- ja tutkimustyössämme.

Green Haaga-Helia

Haaga-Helia on kehittänyt ympäristöjärjestelmä-osaamista kaikissa yksiköissään. Olemme ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa sitoutuneet ottamaan asteittain käyttöön WWF:n Green Office -ympäristöpalvelun tai jonkin muun ympäristön hallintajärjestelmän kaikissa toimipisteissämme.

Tällä hetkellä Green Office -sertifikaatti on myönnetty Haaga-Helian Haagan toimipisteelle. Pasilan kampuksella sen käytöstä on luovuttu käytännön syistä. Tästä huolimatta myös Pasilassa, Porvoossa ja Malmilla toimitaan ympäristönäkökohdat huomioiden, vaikkain ilman sertifioitua ympäristöjärjestelmää.

Vierumäen toimipiste on ansioitunut vaativalla ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmällä. Porvooseen puolestaan valmistui tammikuussa 2011 uusi Porvoo Campus, jonka rakentamisessa on käytetty viimeisintä ekotehokasta teknologiaa.

Degree Haaga-Helia

Haaga-Helian opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa on huomioitu vastuullinen liiketoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä projektitöissä että opinnäytteissä on mahdollisuus tutkia ja kehittää yritysten ympäristövastuuta. Tarjoamme opiskelijoille uusissa opetussuunnitelmissa myös opetusta, joissa liiketalouden lainalaisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Opetustarjontaan on myös räätälöity kokonaan uusia opintojaksoja, joissa vastuullinen yritystoiminta painottuu osaksi varsinaista substanssiosaamista. Liiketalouden yksikössämme opiskelee noin 6 000 tradenomi-opiskelijaa. Suuntautumisesta riippumatta vastuullinen liiketoiminta heille kaikille kuuluu osana opintoja.

Kurssilla opiskelijat saavat perustiedot vastuullisen liiketoiminnan merkityksestä yrityksen tuloksenteon kannalta. Samalla he oppivat näkemään vastuullisen liiketoiminnan innovaatioiden moottorina. Lisäksi liiketalouden opiskelijoille tarjotaan myös syventäviä opintoja vastuullisesta liiketoiminnasta. Kyseinen aihepiiri onkin toiminut jo useamman opinnäytetyön teemana.

Happy Haaga-Helia

Happy Haaga-Helia-osion tavoitteena on kehittää sosiaalisen vastuun osa-aluetta ja erityisesti työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tilaa. Haaga-Helia on sitoutunut osana tätä työtä ehkäisemään myös syrjintää sekä kehittämään monimuotoisuutta muun muassa allekirjoittamalla FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Developing Haaga-Helia

Developing Haaga-Helia–osion päämääränä on kartoittaa vastuullisuuden elementtien löytymistä TKI- toiminnasta. Lähtökohtaisesti kaikissa Haaga-Helian hankkeissa tehdään vähintään kevyt vastuullisuuskartoitus hankkeen edellytyksistä ja vaikutuksista. Lisäksi Haaga-Helia on aktiivinen erilaisten vastuullisuuteen liittyvien teemojen tutkijana muun muassa jakamistaloudessa, kestävässä matkailussa sekä kiertotaloudessa.