Olet täällä

3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

3AMK.fi - omat nettisivut!

3AMK on pääkaupunkiseudun suurimpien ammattikorkeakoulujen strateginen liittouma. Alle on listattu kolmen korkeakoulun yhteistyöalueita:

 

Oppimistoiminta

Tarjoamme kansainvälisessä yritys- ja työelämäyhteistyössä toteutettavia Intensive Courses -kesäopintoja. Lue lisää.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka kehittävät laajaa ja tulevaisuuden tarpeisiin täsmällisesti vastaavaa osaamista.

  • 3AMK-opintojen tavoitteena on synnyttää räätälöityä osaamista sekä uniikkeja moniosaajia tulevaisuuden työelämään.
  • Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään jatkuvasti entistä joustavammaksi. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisensa kehittymistä tukevia osaamispolkuja 3AMK:n yhteisistä 15 opintopisteen laajuisista osaamispoluista.
  • Kukin korkeakoulu tarjoaa myös 5-10 opintopisteen opintojaksoja. Toisessa 3AMK-koulussa suoritettujen opintojaksojen korvaavuudesta päätetään opiskelijan omassa koulussa.

 

Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

 

Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työelämäyhteistyön uusia toimintamalleja, esimerkkinä 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus. Lue lisää.

  • 3AMK:n yrittäjyyden alueella tehtävän yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijoiden aktivointi ja innostaminen. Yrittäjyyttä edistetään erilaisten innovaatioprojektien ja intensiivitoteutusten avulla. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille tarjotaan yhteisiä yrityspalveluita, tapahtumia sekä neuvontaa. Projektien avulla kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään törmäyttämään ja näin lisätä opiskelijoiden intoa yrittäjyyteen. 
  • Henkilöstön yrittäjyysvalmiuksia kehitetään erilaisten työpajojen avulla. 3AMK:n omissa yrityskiihdyttämöissä kehitetään yrittäjyyden opettamista, mikä palvelee sekä 3AMK:n opiskelijoiden että henkilöstön yritystaitojen kehittymistä.
  • Erilaiset 3AMK-työelämäprojektit kehittävät opiskelijoiden työelämäosaamista. Yksi projekteista on kesäopintoina järjestettävä 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus, jossa opiskelijat ratkovat mukana olevien yritysten asettamia haasteita yhdessä yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Hannele Mennala
StartUp School Manager
Hannele.Mennala@haaga-helia.fi
p. 050 4868 586

 

Vaikuttava TKI-toiminta

Saamme aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta TKI-toiminnassa rakentamalla vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä. Lue lisää.

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa synnyttämällä menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskittymiä, jotka tukevat alueen, elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä hankitaan yhdessä kansainvälistä rahoitusta, jonka turvin tutkimuksesta ja asiakastiedosta synnytetään liiketoimintaa ja vientiä.

  • Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnan yhteistyössä hyödynnetään ja kehitetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.
  • R&D Excellencen kautta opiskelijoille tarjotaan opintopisteitä ja oppimisympäristö, jossa opitaan tuottamaan esimerkiksi hankeideoita, asemointianalyysejä tai hakemuksia. Opiskelijat oppivat myös rakentamaan verkostoja ja tutustuvat erilaisiin innovaatiot mahdollistaviin mekanismeihin. Toiminnan kautta tuotetaan startup-toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille kansainvälisesti skaalautuvia liikeideoita ja liiketoimintamalleja.
  • Liittouman yhteiset tutkimusalueet kehittävät ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkia edistäen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä synnyttäen teknologian mahdollistamia uusia palveluita, ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja (sustainable smart living solutions).

Lisätietoja:
TKI-johtaja Isto Mattila
040 5881 108
isto.mattila@laurea.fi

 

Koulutusvienti - EduExcellence

3AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi. Lue lisää.

3AMK-yhteistyö edistää myös kansainvälistä koulutusvientiä oman koulutusvientiyrityksensä EduExcellence Oy:n kautta. EduExcellence Oy toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi.

 

 

Lisätietoja 3AMK:sta

Prosessijohtaja Antti Vettenranta
antti.vettenranta@laurea.fi
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

 

Uutiset

Uutiset

Digital Wellbeing Sprintissä ideoitiin ratkaisuja terveysteknologian alalle
29.05.2019

Digital Wellbeing Sprintissä ideoitiin ratkaisuja terveysteknologian alalle

Digital Wellbeing Sprint järjestettiin toukokuussa jo kolmatta kertaa. Ohjelma on osa 3AMK:n Professional Summer Schoolia ja tavoitteena oli

Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku pyrkii karistamaan vääriä mielikuvia kiinteistöalasta
23.05.2019

Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku pyrkii karistamaan vääriä mielikuvia kiinteistöalasta

Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku järjestetään ensi syksynä toista kertaa. Kiinteistöalalla vallitsee työvoimapula ja osaamispolulle

CERN BootCamp käynnistyi kick off -päivillä Tikkurilassa
02.05.2019

CERN BootCamp käynnistyi kick off -päivillä Tikkurilassa

CERN BootCamp on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille suunnattu 3AMK:n ohjelma, jossa pureudutaan globaaleihin haasteisiin. CERN